ประเภทและกลุ่มผู้เล่นการพนันออนไลน์

ทั้งนี้ข้อมูลจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันระบุว่า ซัลลี่ เกนส์เบอร์รี นักวิชาการด้านจิตวิทยา มหาวิทยาลัยซิดนีย์ เจ้าของผลงานชิ้นสำคัญอย่าง Internet Gambling : Current Research Findings and Implications (2012) ได้แบ่งประเภทการพนันออนไลน์ไว้ว่ามีทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่

joker123

1.คาสิโนออนไลน์
2.โป๊กเกอร์ออนไลน์
3.พนันกีฬาออนไลน์
4.การพนันอิงเหตุการณ์จริง
5.บิงโกออนไลน์
6.ลอตเตอรี่ออนไลน์
7.เว็บไซต์เกมที่ต้องใช้ทักษะ
8.เว็บไซต์เพื่อการฝึกฝน

สล็อต

อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบการพนันออนไลน์ของสหรัฐและยุโรป พบว่าในสหรัฐ คาสิโนออนไลน์มีส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่ารูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่แตกออกไปตั้งเป็นเว็บไซต์ต่างหาก ขณะที่ในยุโรป ความสนใจมุ่งไปที่การพนันกีฬามากกว่า

สล็อตออนไลน์

โดยงานวิจัยในสหรัฐหลายชิ้นระบุว่าคาสิโนออนไลน์กับคาสิโนออฟไลน์มีตลาดคนละกลุ่มกัน ทำให้กลุ่มธุรกิจคาสิโนออนไลน์ใช้วิธีการส่งเสริมการตลาดที่หลากหลายเพื่อหวังดึงกลุ่มผู้เล่นหน้าใหม่ที่ไม่ใช่ฐานเดิม ทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีการบรรจุเกมได้หลากหลาย รวมถึงการพัฒนาฮาร์ดแวร์อย่างเช่น VR (Virtual Reality) เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความบันเทิงให้สมจริงขึ้น หรือเทคโนโลยี 3D

jumboslot

นอกจากนี้ยังพัฒนาเว็บไซต์ สร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ และการออกแบบที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อีกทั้งรวมถึงการพัฒนาสื่อโฆษณา ซึ่งมีผลระยะยาวต่อพฤติกรรมการเล่นพนัน

โดยปัจจุบันมีการใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์ ช่องทางหลักคือ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ รองลงมาคือ ยูทูบ และระยะหลังมีการใช้สถานที่จริงให้ผู้เล่นพนันตามหาบัตรเล่นการพนันฟรี

slot

โดยสามารถแยกกลุ่มผู้เล่นการพนันออนไลน์ได้เป็น 3 ด้าน คือ 1.เพศ โดยจากการวิจัยและสำรวจจำนวนมากยืนยันว่าผู้ชายเล่นพนันออนไลน์มากกว่าผู้หญิง แต่ด้วยรูปแบบของการพนันนนี้ ทำให้ผู้หญิงหันมาสนใจมากขึ้น เนื่องจากรู้สึกว่าปลอดภัย ไร้ตัวตน เพราะไม่ต้องเล่นต่อหน้าผู้อื่น 2.อายุ ผู้เล่นมีอายุเฉลี่ยน้อยกว่าการเล่นพนันแบบเดิม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ถูกดึงดูดเข้าสนามการพนันมากขึ้น และ 3.สภาพทางสังคม ผู้เล่นพนันออนไลน์มักมีการศึกษาดี มีงานประจำ มีรายได้สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของคนทั่วไป ซึ่งโดยรวมแล้วพบว่ามีสถานภาพทางสังคมที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากสามารถเข้าถึงโครงช่ายอินเทอร์เน็จ มีความพร้อมของอุปกรณ์และมีความรู้